เป็นตัวละครออริของผมเองแหละ >w<

Comment

Comment:

Tweet

น่ากิน

#3 By (1.47.202.245|1.47.202.245) on 2015-08-13 18:39

น่ากิน

#2 By (1.47.202.245|1.47.202.245) on 2015-08-13 18:38

โห กล้ามเยอะมาก มัดๆ เลย
แต่รูปที่สองเหมือนเป็นนมแทน cry
มันยื่นมากไปหน่อย

#1 By ◘ Rinshinwa on 2013-02-28 12:05